Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Beslisbomen: voor maken van juiste keuzes in maïsteelt op klei

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: maart 2012
Beslisbomen maïsteelt op klei

Veehouders vinden het vaak lastig om alle aspecten van de maisteelt te overzien en de juiste keuze te maken. Een juiste keuze houdt de onkruiddruk laag en beperkt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarom is in Zuiver Water in de Bommelerwaard een handige beslisboom voor de maisteelt opgesteld. Uitgangspunt is de zwaarte van de klei. Daarna kunnen er gedurende het groeiseizoen verschillende keuzes worden gemaakt voor grondbewerking, bemesting en gewasbescherming. De beslisboom is beschikbaar voor drie type kleigronden (lichte, zware en zeer zware kleigrond).

Voor duurzame maïsteelt op zware klei, maak verantwoorde keuzes voor een gezond gewas: grondbewerking, bemesting en gewasbescherming

Kies uw beslisboom