Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Folder: Samenvatting resultaten Pachters Schoon Water 2011

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: juli 2012

Schoon water is van levensbelang; voor mensen, vee en gezonde gewassen. Brabant Water en Provincie Noord-Brabant zijn daarom met ZLTO, Duinboeren en de Brabantse waterschappen in 2001 een project gestart om het grondwater te beschermen. En een goede drinkwatervoorziening in de toekomst veilig te stellen. Door de goede inzet van de deelnemers, andere middelenkeuze en nieuwe technieken is de milieubelasting in alle deelnemende gebieden met 60 tot 70% gedaald.

Schoon Water loopt in elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant. Naast de grondwaterbeschermingsgebieden wil Brabant Water dat alle gronden in haar eigendom op een grondwatervriendelijke manier beteeld worden. Ook u - als pachter van die gronden - heeft deelgenomen aan het project Schoon Water. Om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater op een praktische manier te verminderen. In 2011 zijn 20 pachters en loonwerkers aan de slag gegaan voor Schoon Water. In deze folder leest u welke maatregelen zijn genomen en wat het resultaat daarvan is.

Zie ook CLM-rapport 789: Pachters gaan voor Schoon Water 2011 (pdf)



Download Folder: Samenvatting resultaten Pachters Schoon Water 2011