Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Pachters gaan voor Schoon Water

Publicatienummer: 789
Datum: juni 2012

Resultaten en ervaringen 2011

Lage milieubelasting voor het grondwater op de pachtgronden van Brabant Water.
Pachters beschermen het grondwater door gebruik te maken van Schoon Water maatregelen in de grondwaterbeschermingsgebieden van Brabant Water. Hierdoor ligt de milieubelasting per hectare onder de norm van 500 milieubelastingspunten per hectare en wordt het grondwater, de bron voor drinkwater, beschermd.

In de gebieden Groote heide, Klotputten, Loosbroek, Maren Kessel, Roosendaal en Son wordt grond verpacht door Brabant Water aan 3 akkerbouwers en 17 melkveehouders. Zij beschermen het grondwater door Schoon Water maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor middelen die het grondwater minder belasten, doseringsverlaging, goed bodem- en graslandbeheer, driftreductie en mechanische onkruidbestrijding. Maatregelen die niet alleen goed zijn voor hetgrondwater, maar ook voor de portemonnee van de teler!

De totale milieubelasting van het grondwater in 2011 ligt in de grondwaterbeschermingsgebieden onder de somnorm van 500 milieubelastingspunten per ha. In vijf van de zes gebieden ligt de totale milieubelasting onder de 100 mbp. In Groote Heide en Loosbroek is een daling ten opzichte van 2010 gerealiseerd. In Klotputten, Maren Kessel, Roosendaal en Son is de milieubelasting in 2011 ongeveer gelijk gebleven.

Met medewerking van H.A.J.M. van den Akker (DLV Plant) G.J.P.H van Roessel (DLV Plant)

Zie ook de folder/samenvatting Schoon Water Pachters resultaten 2011 (pdf)Download Rapport: Pachters gaan voor Schoon Water