Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? (Samenvatting)

Publicatienummer: n.v.t.
Datum: juli 2012

Samenvatting en thesis door drs. Dirk van Nuland

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verandert, wordt kleiner. Dat stuurt de veranderingen in de uiterwaarden. De verbinding tussen waterveiligheid, natuur en ruimtelijke ordening wordt op diverse plaatsen losgelaten. Zo ontstaat er minder natuur gestuurd door de natuurlijke processen in de delta. Intensiever beheer houdt de 'vrije' natuurontwikkeling gevangen in het landgebruik van de uiterwaarden.

Zie ook de volledige masterscriptie Planologie: Invloed herijking EHS op uiterwaardentransitie in Ytrecht en Gelderland (pdf)

 Download EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? (Samenvatting)