Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Overijssel

Publicatienummer: 939
Datum: december 2017
Voor de provincie Overijssel is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990 en welke maatregelen kunnen worden genomen om de emissies te beperken.

Download Rapport: Landbouw en klimaatverandering in Overijssel