Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Energie en klimaat: weten en doen

Publicatienummer: 881
Datum: juni 2015
Effectmeting AgroEnergiek

Uit de effectmeting AgroEnergiek blijkt dat de belangstelling voor het thema energiebesparing hoog is, met name vanwege het kostenbesparende aspect en de grote aandacht vanuit de afnemers. Het aantal agrarische ondernemers dat maatregelen heeft getroffen is fors toegenomen sinds 2012. Duurzame energieproductie is gefocust op zonneenergie en die neemt een grote vlucht. De aandacht voor het thema ‘overige broeikasgassen’ is beperkt en neemt af. Daar heeft het project AgroEnergiek helaas geen verandering in kunnen brengen.