Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Regioplan Delfland, Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020

Publicatienummer: 878
Datum: mei 2015

In deze bijlage bij het provinciale Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020 wordt het regioplan voor Delfland en Schieland besproken. Met een praktische insteek een en checklist waarmee de regiogroepen en WBE’s jaarlijks de voortgang monitoren.

Naast deze regiobijlage bij het provincialehet Faunabeheerplan zijn er drie andere regiobijlagen, met de medewerking van W. van den Assem:Download Rapport: Regioplan Delfland, Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020