Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO

Publicatienummer: 790
Datum: augustus 2017
Deze studie laat zien wat de kosten zijn van het toekomstige ganzenbeleid. Vergeleken zijn voortzetting van het huidige beleid, en beleidsvoorstellen zoals die door de Ganzen-7 en het IPO zijn uitgewerkt. Voortzetting van het huidige beleid leidt tot een sterke stijging van de kosten in 2018, mede omdat het aan-tal zomerganzen sterk toeneemt. G-7 en IPO staan voor de reductie van het aantal zomerganzen, waardoor de kosten lager uitvallen. Afhankelijk in hoeverre EU-cofinanciering en belastingen worden meegenomen is het G-7 scenario duur-der dan het IPO of vergelijkbaar in netto kosten.

Download Rapport: Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO