Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland

Publicatienummer: 930
Datum: mei 2017

In het project Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland zijn op 25 bedrijven 236 vleermuiskasten opgehangen, in de werkgebieden van de agrarische natuurverenigingen Den Hâneker, Geestgrond en Santvoorde. In totaal zijn 8 soorten vleermuizen waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en watervleermuis.

Het rapport is opgesteld in samenwerking met de Zoogdiervereniging.

Het project is gefinancierd met subsidie van Provincie Zuid-Holland in het kader van het soortenbeleid.Download Rapport: Boer zoekt vleermuis Zuid-Holland