Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Rapport: Schoon Water Brabant Tussenrapportage 2014

Publicatienummer: 883
Datum: juli 2015

Het programma ‘Schoon Water voor Brabant’ is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drinkwaterwinning. Het project is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, de Brabantse waterschappen en ZLTO. In 2014 is het project verlengd tot 2016. Het omvat elf kwetsbare grondwaterbeschermings-gebieden: Bergen op Zoom, Budel, Eindhoven-Aalsterweg, Helmond, Helvoirt, Lith, Macharen, Nuland, Roosendaal, Vessem en Waalwijk. Het project is gericht op alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen; agrariërs, gemeenten, bedrijven en bewoners. CLM, DLV Plant, Eco Consult en ZLTO verzorgen de uitvoering van het project. Dit is de rapportage van de resultaten over 2014.


Met medewerking van: B. Aasman (DLV Plant) en J. Hekman (Ecoconsult)Download Rapport: Schoon Water Brabant Tussenrapportage 2014