Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Stichting CLM

Missie

De land- en tuinbouw is hard op weg zich te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak die naast voedsel ook groene diensten produceert. Bij dit veranderingsproces speelt Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu al meer dan 30 jaar een stimulerende en ondersteunende rol.

Doelstellingen

De Stichting heeft twee doelstellingen:

  • bevorderen van een duurzame land- en tuinbouw met verbrede functie
  • verbeteren van de relatie tussen landbouw en samenleving

Kerntaken

Kerntaken van de Stichting zijn:

  • innovatie
  • onderzoek
  • debat
  • bemiddeling

Financiering

De stichting is voor haar inkomsten goeddeels aangewezen op subsidies en schenkingen. Wilt u de stichting steunen? Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

  • een donatie aan Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu of aan het Innovatiefonds.
  • een bijdrage voor een specifiek project van de stichting of een project in bepaalde landbouwsector.
  • een schenking of legaat aan de stichting.

Uw bijdrage is aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.