Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

CLM Onderzoek en Advies BV

Kennis genereren en delen

Een schone leefomgeving en een duurzame landbouw realiseer je met kennis van zaken, en met elkaar. CLM onderzoekt hoe problemen kunnen worden opgelost. En zorgt vervolgens dat die kennis ook landt in de praktijk. We brengen boeren, consumenten, overheden, burgers en bedrijven met elkaar in contact en stimuleren een constructieve samenwerking.

Het project Schoon Water Aanpak illustreert die aanpak. Vanaf eind 2007 werkt CLM met veel verschillende partners samen om het water in Nederland schoner te krijgen. Dat doen wij door alle partijen die met grondwater te maken hebben te betrekken bij het project. Boeren bijvoorbeeld, willen graag weten hoe ze met minder pesticiden en meststoffen kunnen werken, zónder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering. En ook provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven leren graag hoe ze milieuschade in grond- of oppervlaktewater kunnen voorkomen of beperken. Wij zetten onze kennis graag in om al deze doelgroepen te bereiken.

De integrale aanpak is in Noord-Brabant al met succes uitgevoerd: 16 gemeenten, 10 bedrijven en 22.000 burgers zijn daar actief bezig om de milieubelasting van het grondwater te verminderen. Zo hebben 350 telers en loonwerkers op 7000 hectare de gewasbescherming uitgevoerd op een grondwatervriendelijke manier. Resultaat: een vermindering van de milieubelasting van het grondwater met 65%.

Praktische oplossingen bedenken

Hoe duurzaam is duurzaam? Je kunt er eindeloos over debatteren. Maar CLM helpt liever om duurzaamheid echt meetbaar te maken. En toepasbaar in de praktijk. Daarom hebben we een serie meetlatten ontwikkeld, voor pesticiden, biodiversiteit, klimaat en ammoniak.

Bijvoorbeeld de Milieumeetlat voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit instrument geeft direct inzicht in het effect van pesticiden. Daarnaast laat het zien welke middelen er zijn met een lagere milieubelasting. De meetlat wordt ingezet voor de normering van keurmerken en voor het meten van milieuprestaties op bedrijfs- regionaal- en nationaal niveau. Kortom: niet alleen boeren hebben profijt van deze meetlat. Ook voorlichters, wetenschappers en waterschappen doen er hun voordeel mee.

Vooruit denken en innoveren

Welke uitdagingen staan ons over drie jaar te wachten? Ondanks de eisen van nu is het de kunst om af en toe verder te kijken, voorbij de gebaande paden en de pasklare antwoorden. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Het project Credits voor carbon care is een goed voorbeeld van zo’n innovatief project. Samen met LBI en Alterra onderzoekt CLM of boeren betaald kunnen worden voor het vastleggen van CO2 in organische stof in de bodem. We testen maatregelen in de praktijk en bouwen een internettool voor boeren. Ook ontwerpen we een financieel systeem waarmee bijvoorbeeld een burger of bedrijf CO2-credits kan kopen in de eigen omgeving. Dat betekent dat boeren in  het vervolg niet alleen melk of aardappels leveren, maar ook klimaatcompensatie.