Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Over CLM

Wie zijn wij?

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Wie met CLM samenwerkt, kan rekenen op:

 • een inhoudelijke visie op duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland
 • brede achtergrondkennis over voeding, landbouw, natuur en milieu
 • een integrale benadering van problemen en oplossingen
 • nauwe samenwerking met mensen uit de praktijk
 • gevoel voor proces en communicatie
 • verrassende invalshoeken
 • oog voor de lange termijn
 • ervaring met projecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven, boeren en maatschappelijke organisaties. Zij zetten ons in voor allerlei soorten projecten. Zo helpen wij supermarkten en boeren om afspraken te maken over duurzame groenten. Maar we begeleiden ook regionale discussies over waterpeilen voor provincies. En we geven het ministerie advies over de invulling van Europees landbouwbeleid.

Waar staan wij voor?

CLM wil duurzame landbouw in Nederland vanzelfsprekend maken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat gezond voedsel, schoon water, biodiversiteit, natuur en cultuurlandschap waardevol zijn. Samen met andere partijen zetten wij ons in om die waardevolle elementen ook voor de toekomst te behouden. Dat doen wij door rekening te houden met de volgende waarden.

 • Aandacht voor een schone omgeving: water, bodem, lucht.
 • Natuurlijke hulpbronnen sparen, zoals water en energie.
 • Natuur en landschap versterken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor de soortenrijkdom op en rond een bedrijf. Of door het behoud van heggen en kavelpatronen.
 • Rekening houden met de behoeften van de samenleving. Zoals eerlijke prijzen, gezond voedsel en zorg voor dierenwelzijn.

Wat doen wij?

Typerend voor de slagkracht van CLM is het vermogen om kennis te genereren, die kennis helder te communiceren en daarna de stap te maken naar de praktijk.

Dankzij onze onafhankelijke positie vervullen wij een belangrijke schakelfunctie tussen overheden, boeren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

CLM legt verbanden tussen thema’s, tussen beleid en praktijk, en tussen proces en inhoud. Door die brede blik is onze aanpak per definitie integraal.

CLM: BV en stichting

Onder de vlag CLM opereren twee organisaties met elk hun eigen aanpak: