Zuid-Holland heeft een nieuw Faunabeheerplan ganzen 2015-2020
26 november 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Faunabeheerplan ganzen 2015 -2020 goedgekeurd. In dit plan staan de maatregelen om de komende 5 jaar de populatie jaarrond verblijvende ganzen terug te brengen van 160.000 naar ongeveer 55.000. Ook regelt het plan de bescherming van trekganzen in de winter. CLM heeft voor de Faunabeheereenheid Zuid-Holland het Faunabeheerplan opgesteld, inclusief vier regiobijlagen. Deze kunt u hieronder lezen of downloaden.


Faunabeheerplan Ganzen Zuid-Holland 2015-2020
Regiobijlage Delfland en Schieland
Regiobijlage Noordelijke Delta
Regiobijlage Veenweiden
Regiobijlage Zuid-Holland-Noord