Voorkom ondergrondverdichting!
22 september 2014

Verdichting van de ondergrond (ploegzool en dieper) is een onderschat probleem in de landbouw. Op grotere diepte is de verdichting niet te herstellen. Veel belanghebbenden realiseren zich niet dat vooral zandgronden een risico lopen. Herstel dat op kleigrond deels wel plaats vindt, is bij zandgrond afwezig. CLM en Alterra maakten een factsheet die wijst op preventieve oplossingen. Hiermee kan een teler voorkomen dat opbrengsten met 20% achteruitgaan door een verdichte ondergrond.

Lees en/of download het factsheet maatregelen voorkomen ondergrondverdichting (pdf)

Het factsheet is opgesteld als onderdeel van een Europees project om de gevolgen en oplossingen voor ondergrondverdichting onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit Zweden en België.

Workshops
Over dit onderwerp worden ook workshops verzorgd.
Heeft u interesse of vragen over een workshop voor boeren, loonwerkers of beleidsmedewerkers?
Neem dan contact op met Anneloes Visseravisser@clm.nl of 0345 470 763.