Vol inzetten op vergroening van de landbouw
14 augustus 2015

In 2016 start een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer. Dat moet effectiever en efficiënter zijn dan het oude stelsel, door het werken met collectieve aanvragen en verantwoording van middelen. Europese biodiversiteit verplichtingen staan centraal. Landschap krijgt een – van biodiversiteit - afgeleide functie. De EU heeft een bredere agro-milieu agenda: klimaat, energie, water en bodem. Wim Dijkman (CLM) pleit in het laatste nummer van Landschap voor een bredere invulling van het GLB: voor meer doelen, op meer plaatsen en minder subsidieafhankelijk. Het leidt tot vernieuwing van cultuurlandschappen waar de eigenaar (de boer) trots op is, omdat het zijn motivatie is om eraan te werken.
Lees het artikel: Vol inzetten op vergroening van de landbouw. Nieuw Agrarisch Natuurbeheer en GLB...