Verslag debat 4: Bacteriën als vrienden in de voedselketen
21 april 2016

'Een veelbelovend onderzoeksgebied'. Zo typeren de professoren Huub Savelkoul en Wim van der Putten de rol van micro-organismen in ons lichaam en de landbouw. Beurtelings belichtten ze in de Rode Hoed-serie 'It's the Food my Friend' de medische en de bodemkundige kant van de zaak.

Compleet verslag van Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog.nl...