Verduurzaming bollenteelt
31 maart 2017

Schonere bollenteelt
Duurzamere teelt met minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is onvermijdelijk, ook voor de bloembollen waar nu relatief veel middelen worden gebruikt. Eelco de Jong, student Natuur- en Bosbeheer van Larenstein, onderzocht voor zijn stage bij CLM de methoden om het middelengebruik in tulp en aardbei te verminderen zonder de productiezekerheid in gevaar te brengen.

BloembollenVisie heeft onlangs een artikel gepubliceerd over Eelco zijn stage. Het resultaat van zijn onderzoek is een mooi overzicht van voorkomende ziekten en plagen, chemische middelen en alternatieven. Dit laatste is in de vorm van een milieubelastingskaart waarmee telers zelf kunnen zien welke middelen minder milieubelastend zijn.

Naast een literatuurstudie heeft Eelco vijf professionals uit het bollenvak geïnterviewd. Wat hem is opgevallen:

“Iedereen heeft het beste voor met het milieu en heeft de wens om te verduurzamen. Waar telers tegenaanlopen, is dat het hen niet direct voordelen oplevert, maar wel nadelen. Verduurzamen kost tijd en energie, je moet op zoek naar nieuwe wegen en methoden en loopt daarbijhet risico op een misoogst. En je bollen leveren niet meteen meer op. Dus stellen telers zich afwachtend op.”

CLM werkt met grotere groepen telers om de bollen- en andere teelten met kleine stappen vooruit te helpen. Het rapport van Eelco is een mooie handreiking waarmee CLM, in samenwerking met telers, vervolgstappen kan zetten.

Deze tekst is gebaseerd op het interview van Eelco de Jong en begeleider Jeanne van Beek in BloembollenVisie.

Download hier het stageverslag van Eelco de Jong

Download via Milieumeetlat.nl de milieubelastingskaart Tulp

Download hier het volledige artikel dat over Eelco zijn stage is verschenen in BloembollenVisie