Veel uitbreidingsmogelijkheden voor melkveebedrijven
22 april 2015

Melkveehouders in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant hebben aanzienlijke mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Dit blijkt uit een analyse van verleende vergunningen die CLM in opdracht van WakkerDier heeft uitgevoerd. In totaliteit is in deze provincies een uitbreiding van stalruimte met 33% mogelijk. Extrapolatie van deze resultaten naar geheel Nederland leidt tot extra stalruimte voor uitbreiding van de melkveestapel met ruim een half miljoen koeien.

De reeds verleende vergunningen in Gelderland en met name in Brabant kunnen leiden tot veel meer stallen voor meer dan 250 melkkoeien; de zogenaamde megastallen volgens Alterra (2007). In Gelderland kan dit aantal toenemen van 30 tot 66 en in Brabant van 38 tot 143 stallen.

Lees het achtergrondrapport van CLM voor WakkerDier.