Uitnodiging Open Avond PNW Boer zoekt Vleermuis
20 oktober 2014
Foto: Paul van Hoof – watervleermuis jagend

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de afsluitende bijeenkomst van het praktijknetwerk Boer zoekt Vleermuis. De afgelopen twee jaar zijn de vleermuizen op vijf agrarische bedrijven geïnventariseerd. Ook zijn vele kasten en andere vleermuisvoorzieningen geïnstalleerd. Daarnaast is een klein experiment uitgevoerd van twee metingen: met en zonder vleermuisvriendelijke verlichting op het boerenerf. Op deze afsluitende bijeenkomst presenteren we de resultaten en opgedane ervaringen.

Waar en wanneer
Woensdag 19 november 2014, van 20:00  tot 22:00 uur.
De Genneper Hoeve, Tongelreeppad 1, Eindhoven.

Aanmelding
Joost Lommen, per e-mail of telefonisch: jlommen@clm.nl, 0345 470 758

Programma
19:45 uur: Inloop met koffie, thee en cake
20:00 uur: Introductie praktijknetwerk: Waarom zoekt een boer een vleermuis? (CLM)
20:15 uur: Wat zoekt een vleermuis op de boerderij (Herman Limpens, Zoogdiervereniging)
20:45 uur: Resultaten monitoring 2013 & 2014 en eerste effecten van (paal)kasten en verlichting (Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging)
21:15 uur: Interview en discussie (Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant)
21:30 uur: Interview met deelnemers over ervaringen en reacties van deelnemers
21:45 uur: Afsluitend drankje

Meer info
Lees en/of download de uitnodiging Open Avond Praktijknetwerk Boer zoekt vleermuis (pdf)