Tweesporenbeleid veehouderij haalbaar
15 augustus 2016

Een tweesporenbeleid voor extensieve en intensieve de veehouderij is haalbaar, concludeerde CLM in 2008 in een onderzoek voor het toenmalige ministerie van VROM. De studie lijkt opnieuw actueel, met de discussie ingezet door het Netwerk GRONDig.

CLM schreef destijds: “De extensief duurzame veehouderij is minder risicovol en krijgt te maken met een licht regime. De intensief duurzame veehouderij krijgt te maken met een zwaarder regime, gehandhaafd door registratie en monitoring”. En: “De belangrijkste meerwaarde van de beleidsdifferentiatie zit misschien wel in het maatschappelijk belang om bedrijven in de buurt van extensieve duurzaamheid te ‘prikkelen’ op te schuiven in de richting van grotere grondgebondenheid.”

Lees of download het rapport van CLM.