Tuinretail en CLM tekenen plan van aanpak duurzaam middelengebruik sierteelt
09 februari 2016

Tuinretailers, ketenpartijen, Tuinbranche Nederland, Stichting Natuur & Milieu en CLM hebben vorige week de handtekening onder een plan van aanpak voor duurzaam middelengebruik in de sierteelt gezet. CLM heeft het plan van aanpak inhoudelijk ontwikkeld in samenspraak met Tuinbranche, handel, retail, kwekers en Natuur & Milieu.

Peter Leendertse, ondertekenaar namens CLM, is positief over de gezamenlijke ambitie: “Het is gelukt een stevige én realistische ambitie op te stellen die controleerbaar is en breed gedragen wordt”.

“Het is mooi dat we op deze manier een aanpak hebben die zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse telers en leveranciers geldt. Goed voor bijen en vogels die overal vliegen en geen rekening houden met de grenzen van wetgeving”, aldus Sijas Akkerman, die namens SNM de handtekening zette.

"We zijn er trots op dat de branche de verduurzaming van het middelengebruik in de sierteelt zo voortvarend oppakt. Met de ambitie en het plan van aanpak  trekken we het middelengebruik voor het hele assortiment bloemen, planten en bomen naar een duurzamer niveau”, zegt Frank van der Heide, directeur van Tuinbranche Nederland.

Lees ook het persbericht en ambitie-document