Transportkilometers varkensvoer tikken aan
30 september 2015

Varkensvlees geproduceerd met lokaal geteeld veevoer scoort beter op energiegebruik en emissie van broeikasgassen dan de gangbare vleesproductie. Dit blijkt uit een levenscyclusanalyse die CLM heeft uitgevoerd in het kader van het EU-onderzoeksproject Glamur (www.glamur.eu).
Lees het artikel: transportkilometers varkensvoer tikken behoorlijk aan (pdf, verschenen in Vork, september 2015)