Toepassing van onkruidmiddel Ultima op verhardingen risico voor drinkwaterwinning
23 november 2015

Het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima op verhardingen vormt een risico voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater, met name vanwege de werkzame stof maleïne hydrazide. Dit blijkt een analyse die CLM in opdracht van de Vewin (koepel van drinkwaterbedrijven in Nederland) heeft uitgevoerd. Uit berekeningen met het Ctgb instrumentarium blijkt zowel bij de maximale dosering als bij de praktijkdosering de toepassing tot concentraties van maleïne hydrazide ver boven de drinkwaternorm van 0,1 µg/l te leiden. CLM adviseert om ook andere middelen die als alternatief voor glyfosaat naar voren worden geschoven zorgvuldig te toetsen op risico’s voor drinkwaterwinning uit het oppervlaktewater. Verder verdient het aanbeveling bij het opstellen van Europese criteria voor laag risico middelen ook het risico voor drinkwaterwinning als criterium mee te nemen.

Lees of download het rapport Waterkwaliteit en het onkruidbestrijdingsmiddel Ultima (pdf).