Stage- of werkervaringsplaats Marketing & Audio-Visuele Vormgeving
09 oktober 2014

Promoting the Environmental Yardstick for Pesticides!

CLM is een adviesbureau dat werkt aan duurzame landbouw. Eén van onze producten is de Milieumeetlat, een tool waarmee boeren en hun adviseurs de impact kunnen zien van de door hun gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater, bodem- en waterleven. De Milieumeetlat bestaat uit: een website (www.milieumeetlat.nl), mobiele site (app) en tipkaarten per gewas. Daarnaast geven we trainingen voor adviseurs en aan groepen boeren in het gebruik van de meetlat.

CLM werkt momenteel aan verdere internationale vermarkting van de Milieumeetlat - the Environmental Yardstick for Pesticides - via ons netwerk van agro- en voedingsbedrijven. Het is namelijk een uniek en praktische tool, die zijn gelijke in het buitenland niet kent. 

Wij zoeken een student (of pas afgestudeerde met interesse voor een werkervaringsplek) die ons hiermee helpt.

Wij vragen iemand met

  • een opleiding in marketing en reclame of visuele en digitale media/vormgeving;
  • passie en talent voor het maken van een informatief, leuk, dynamisch, kort filmpje in het Engels waarin de Environmental Yardstick for Pesticides wordt uitgelegd. Als voorbeeld zien wij www.stegginkensteggink.nl of Hoe het zit met eiwit - en de economie: youtu.be/_lwFpjX5mbk
  • kennis van/ervaring met doelgroep-onderzoek voorafgaand aan het maken van het filmpje en in de testfase.

Wij bieden

  • professionele, inhoudelijke begeleiding;
  • een stage of werkervaringsvergoeding;
  • een mooie bijdrage aan je portfolio;
  • ervaring met het werken voor een commercieel EN idealistisch bedrijf. 

Reactie naar

Jenneke van Vliet, medior adviseur, 0345 47 07 53, jvanvliet@clm.nl