Snelle groei aantal gebruikers Gaia Biodiversiteitsmeetlat
28 november 2017

De Gaia Biodiversiteitsmeetlat van CLM bestaat vijf jaar. In die vijf jaar is het aantal gebruikers flink gegroeid tot ruim 1300. Dat is goed nieuws. De agrariërs die de meetlat gebruiken zijn bewust dat hun handelen effect heeft op alles wat groeit en bloeit op hun bedrijf. Het gaat niet alleen om 'natuur', maar ook de nuttige biodiversiteit die de teelt ondersteunt, zoals een goed ontwikkeld bodemleven. Bij het invullen van de meetlat krijgen de boeren tips voor maatregelen met een gunstig effect op de biodiversiteit op hun bedrijf.

Vooral Nederlandse veehouders gebruiken de meetlat
Het merendeel van de gebruikers (ruim 70%) zijn Nederlandse boeren, 65% daarvan is veehouder. Circa de helft is gangbaar en de andere helft is biologisch veehouder. Van de bedrijven in de plantaardige sector (voornamelijk akkerbouwers) is 83% gangbaar en slechts 17% biologisch. Afnemers zoals zuivelverwerkers willen graag weten wat hun leveranciers aan biodiversiteit doen en vragen hen daarom de meetlat in te vullen. Een deel van de gebruikers is ook werkzaam als onderzoeker of adviseur.

Ook gebruikers in andere landen
De meetlat wordt ook gebruikt in het buitenland, in maar liefst 13 andere landen. Zo is de meetlat dit jaar beschikbaar in het Duits. Hij was al eerder beschikbaar in het Engels, en CLM wil ook een Franse versie lanceren. De gebruikers komen uit de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Denemarken, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Italië en Polen. De meeste gebruikers buiten Nederland zijn Duitse boeren, in het kader van een project met DOC. Ook in Frankrijk hebben akkerbouwers die voor McCain telen van de meetlat gebruik gemaakt.

Meetlat geeft inschatting van potentiële biodiversiteit
Voor het invullen van de meetlat is geen biologische kennis nodig. Een agrariër kan gewoonlijk in ca. een half uur de vragenlijst beantwoorden. De tool stelt de gebruiker vragen over natuur- en landschapselementen en maatregelen die hij neemt op het bedrijf. Op basis van de antwoorden berekent het model de potentiele biodiversiteit, onderverdeeld in tien soortgroepen, bv. slootkantflora en akkervogels.

Gebruik van de meetlat is gratis. Het instrument is te vinden op https://gaia-biodiversity-yardstick.eu


Als u vragen heeft, kunt u CLM altijd benaderen.

We denken graag met u mee. Ook kunnen we workshops over dit thema voor u organiseren.