Review van voedselvisie Natuur & Milieu
12 september 2017

Vandaag publiceerde Natuur & Milieu haar voedselvisie 2030. Op verzoek van N&M heeft CLM de gevolgen van deze visie doorgerekend, waaronder de impact van de voorgestelde krimp van de veestapel op emissie van broeikasgassen. CLM heeft geen aandeel gehad in de ontwikkeling van de visie.

Lees of download 'Review Voedselvisie Natuur & Milieu – een quick scan'
Lees het persbericht van Natuur & Milieu