Resistentie Aspergillus schimmels ontstaat bij compostering
05 december 2017

De schimmel Aspergillus kan resistent worden tegen veel gebruikte fungiciden (azolen). Deze resistentie ontstaat vooral in composthopen met gewasresten of materialen die met deze azolen zijn bespoten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Radboudumc, Wageningen Universiteit en CLM. Deze resistente Aspergillus is minder of niet langer gevoelig voor antischimmelmiddelen (azolen). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een Aspergillus-infectie.

Samen met Radboudumc en Wageningen Universiteit heeft CLM onderzoek verricht naar de relatie tussen resistente Aspergillus schimmels en het gebruik van azolen binnen en buiten de landbouw. Het onderzoek is mede gestart n.a.v. de verkenning die CLM en Radboudumc enkele jaren geleden hebben uitgevoerd. In het recente onderzoek zijn specifieke locaties (’hotspots’) gevonden waar resistente vormen van de schimmelsoort Aspergillus fumigatus in relatief grote hoeveelheden aanwezig zijn. Het gaat om compost van afval in de bloembollenteelt, opslag van gemengde houtafvalsnippers en compost van industrieel verwerkt groenafval (snoei-, maai- en bladafval). Dit zijn locaties waar bedrijfsmatige compostering plaats vindt. Het afval uit de GFT-container thuis (waar weinig of geen resistente Aspergillus is gevonden) wordt hier dus niet onder verstaan. Het onderzoek toont aan dat compostering van organisch afval in aanwezigheid van azolen het risico van resistentievorming met zich mee brengt. De wijze van composteren lijkt daarbij invloed te hebben op het overleven van (resistente) Aspergillus. Deze resistente Aspergillus is minder of niet langer gevoelig voor antischimmelmiddelen (azolen). Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten met een Aspergillus-infectie.