Persbericht: Vogelverjagende apparatuur alternatief voor Mesurol
12 november 2014

Interessant voor biologische telers

Het verjagen van kraaien uit net gezaaide maïspercelen is een goed alternatief  voor zaadcoating. Voordeel is minder negatieve effecten van het coatingsmiddel op bodem en water. Dit blijkt uit onderzoek van CLM.

Agrariërs gebruiken in de gangbare maïsteelt Mesurol gecoat maïszaad om vraat door onder andere kraaiachtigen te voorkomen. Dit middel werkt effectief, maar Mesurol spoelt uit naar het grond- en oppervlaktewater. Het heeft een negatief effect op het waterleven, bijen en andere insecten. CLM Onderzoek en Advies heeft twee methoden om kraaiachtigen te verjagen dit voorjaar succesvol getest samen met Brabantse maïstelers. Het onderzoek vond plaats in het praktijknetwerk Kraaien, maïs en Mesurol. Vooral voor biologische telers zijn de oplossingen relevant, omdat zij geen gecoate maïs mogen gebruiken.

Succesvolle vogelwerende maatregelen
Drie maïstelers uit Vessem, Veldhoven en Hooge Loon hebben proeven uitgevoerd, waarbij de AlcetSound (alarm- en roofvogelgeluiden) en Fireflies (reflecterende kaarten op bamboestokken) zijn toegepast. Alle percelen zijn ingezaaid met ongecoate maïs. Een erkend taxateur heeft wekelijks de schade bepaald tussen het moment van inzaai eind april tot drie weken erna. Experimenten hebben laten zien dat de AlcetSound een effectief middel is om kraaiachtigen te weren van de percelen. De geteste Fireflies gaven wisselende resultaten.
In de flyer Resultaten Praktijknetwerk Kraaien, Maïs en Mesurol (pdf) zijn de resultaten uitgebreid beschreven.

Voorkomen van pikschade bij ingezaaide maïspercelen
Op de eerste plaats is het belangrijk om na te gaan of er wel vogelschade op zal treden. Wanneer dat het geval is gebruiken boeren in de gangbare teelt Mesurol gecoat maïszaad om vogelschade te voorkomen. Een simpele manier om minder schadelijke Mesurol gecoate maïs te hoeven gebruiken is het 1:1 mengen van wel en niet gecoat zaad. Sommige telers doen dit al. Biologische telers mogen geen Mesurol gebruiken en zij zijn aangewezen op effectieve vogelwerende maatregelen.

Vogelschade: wie zijn de boosdoeners?
Kraaiachtigen, zoals de zwarte kraai en roek, kunnen in het voorjaar aanzienlijke schade veroorzaken in opkomende maïs. Daarnaast zijn duiven de grote boosdoeners.

Praktijknetwerk Kraaien, maïs en Mesurol
Het praktijknetwerk is een initiatief van drie Brabantse akkerbouwers. CLM Onderzoek en Advies is verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Financiering is afkomstig van EU en het Ministerie van Economische zaken, in samenwerking met Faunafonds, AlcetSound en Foreest Green Consult.

Meer info