Persbericht: Voedsel- en waterbedrijven gaan dit voorjaar voor de bijen
13 april 2015

Bijen, voedsel en water hebben alles met elkaar te maken. Om dat te onderstrepen hebben partners in voedings- en waterketens het initiatief Bee Deals gelanceerd. Op verrassende, maar ook praktische wijze werken zij samen aan maatregelen om het leefgebied voor de bijen te verbeteren. Ter ondersteuning heeft CLM een set toolkaarten over goede bijenpraktijken gemaakt, zoals goed maaibeheer, de voordelen van kruidenrijk grasland en de ideale huisvesting van honing- en wilde bijen. Deze toolkaarten zijn nu via de website www.beedeals.nl voor iedereen beschikbaar.

Bestuiving
Bekend is dat de teelt van voedselgewassen afhankelijk is van de bestuiving door bijen en hommels. Maar juist die bijen en hommels hebben het al jaren moeilijk. Door een gebrek aan voeding, in de vorm van bloeiende planten, struiken en bomen. Door parasitaire ziekten in de bijenvolken, en door het gebruik van schadelijke  gewasbeschermingsmiddelen.

Maatregelen
Op al deze gebieden kunnen telers, gemeenten en waterschappen maatregelen nemen om de leefomgeving voor bijen te verbeteren.
In het project Bee Deals sluiten bedrijven die met elkaar verbonden zijn in voedsel- en waterketens, afspraken over maatregelen. Zo gaan fruittelers bloemen zaaien in en om hun boomgaard, bloeiende struiken planten in hun windkering en voorzichtiger om met voor bijen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Groente en fruitleverancier The Greenery en Jumbo Supermarkten gaan hierover vertellen aan hun afnemers en klanten. Hetzelfde doen de telers van Willem & Drees en Sodexo in de bedrijfsrestaurants.

Afspraken en toolkaarten
Partijen in de waterketens, zoals drinkwaterbedrijf Brabant Water en de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta, verschillende gemeenten en agrariërs maken afspraken over ieders acties voor de bijen, zoals de aanleg van bloemrijke stroken.

Om tot effectieve afspraken, Bee Deals, te komen hebben CLM Onderzoek en Advies en de Brabantse partner Food4Bees een set toolkaarten gemaakt over goede bijenpraktijken. Zo zijn er kaarten over een wijs middelengebruik in de fruitteelt, de akkerbouw en de boomteelt, over de aanleg van bijvriendelijke bloemenstroken, een goed maaibeheer en de voordelen van kruidenrijk grasland. Ook over de huisvesting van honing- en wilde bijen is een toolkaart gemaakt. De toolkaarten staan op de site www.beedeals.nl

Binnenkort worden de afspraken, de Bee Deals, getekend.

Vragen over Bee Deals?
Meer informatie kunt u vinden op www.beedeals.nl. Volg het initiatief op @thebeedeals

Bee Deals is een initiatief van CLM samen met bedrijven in de voedsel- en waterketens om bijvriendelijke maatregelen in de  bedrijfsvoering in te voeren.

Lees of download hier het persbericht (pdf)