Persbericht: Veel aandacht voor energiebesparing in agrarische sector
25 juni 2015

De vele aandacht voor energiebesparing in de landbouw heeft effect. Het aantal boeren dat  maatregelen neemt om energie te besparen, is in de afgelopen drie jaar fors gestegen. Kostenbesparing is de belangrijkste reden om ermee aan de slag te gaan.

Dit blijkt uit een telefonische enquêteronde die onlangs is gehouden vanuit het landelijke communicatieproject AgroEnergiek. CLM Onderzoek en Advies was verantwoordelijk voor de zogeheten effectmeting en enquêteerde hiervoor in voorjaar 2012 en dit voorjaar ruim 500 boeren. In de enquête zijn vragen gesteld over energiebesparing, duurzame energieproductie en broeikasgassen. Met de uitkomst werd beoogd om meer inzicht te krijgen in het kennisniveau en de bereidheid  van agrarische ondernemers om daadwerkelijk te investeren in energie en klimaat. Zowel aan het begin als aan het einde van het communicatieproject. 

Toename energiebesparende maatregelen
Uit de effectmeting is gebleken dat het aantal agrarische ondernemers dat maatregelen heeft getroffen, fors is toegenomen sinds 2012. De maatregelen betreffen vooral energiebesparing maar ook duurzame energieproductie. Voorbeelden van energiebesparingsmaatregelen zijn het plaatsen van een voorkoeler op de melktank (van 37 naar 55%), het isoleren van daken en muren (van 48 naar 78%) en het zuiniger omgaan met verlichting (van 25 naar 67%).

Ook het percentage ondernemers dat zonne-energie opwekt op het eigen bedrijf, is gestegen: lag dit percentage in 2012 nog op 4%, drie jaar later is dit gestegen naar ruim 15%.

Reductie overige broeikasgassen
Opvallend is de afname van het belang dat ondernemers aan de thema’s hechten. Vooral het thema reductie overige broeikasgassen geniet minder belangstelling. Gaf in 2012 nog zo’n tweederde van de respondenten aan dit thema belangrijk te vinden, in 2015 kwam deze groep nog net boven de helft uit. Bij het thema duurzame energieproductie lagen de reacties genuanceerder; lager opgeleiden hechten in 2015 minder waarde aan dit thema, hoger opgeleiden vonden het thema juist belangrijker.

Blijven stimuleren
AgroEnergiek stelt dat de positieve lijn van de afgelopen drie jaar niet gegarandeerd voortzet. Politieke ontwikkelingen zijn van grote invloed. Zo gaat duurzame energieproductie een onzekere toekomst tegemoet met een dreigende afschaffing van de mogelijkheid tot salderen. Bovendien bestaat het beeld dat de meeste laagdrempelige energiebesparende maatregelen zijn getroffen, maar dat er meer winst te behalen is. Aandacht hiervoor blijft van essentieel belang. Voor een beter klimaat en natuurlijk voor de portemonnee.

Lees of download het rapport met alle resultaten van de effectmeting.

Over AgroEnergiek
Het landelijke communicatieproject AgroEnergiek biedt agrarische ondernemers onafhankelijke informatie over energieproductie, energiebesparing en reductie van overige broeikasgassen.
Op de website www.AgroEnergiek.nl vindt de bezoeker objectieve, betrouwbare en praktische informatie over technieken en maatregelen op het gebied van bovengenoemde thema’s. Daarnaast zijn er verschillende veldactiviteiten vcoor agrarische ondernemers georganiseerd. AgroEnergiek is een samenwerkingsverband tussen Projecten LTO Noord, ZLTO, Arvalis, CLM, Wageningen UR, ACRESS en NAJK en uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.