Persbericht: Nieuwe film: Emissie…ook niet op het erf!
18 december 2014

Middelen die vanaf het boerenerf in de sloot spoelen, leiden tot overschrijding van de waterkwaliteitsnorm - soms wel tot 200 keer! Dat is funest voor het waterleven. Maar zulke overschrijdingen kunnen op termijn ook leiden tot een verbod van het middel. Dus ook voor behoud van het middelenpakket is zorgvuldige omgang met middelen op het erf belangrijk. 

Erfemissie
Gewasbeschermingsmiddelen komen, naast het gewas waar ze thuishoren, ook op het erf terecht. Bijvoorbeeld door het morsen van een paar druppels bij het vullen van de spuit, het schoonmaken van de spuit op het erf of het buiten stallen van de spuit. Het erf is vaak verhard en bij een regenbui kunnen gewasbeschermingsmiddelen zo de sloot in spoelen. En afwatering op het riool werkt helaas ook niet, want de rioolzuivering zuivert gewasbeschermingsmiddelen niet uit het water. Met de film ‘Emissie…ook niet op het erf’ willen de Nederlandse waterschappen telers hierover informeren.

Met opvang en zuivering klaar voor de toekomst
In de film is te zien hoe Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp ervoor zorgt dat er vanaf zijn erf geen middel de sloot in gaat. Jan Bouwman van Syngenta legt uit waarom dat zo belangrijk is. En Ivo Roessink (Alterra) laat zien wat er in de sloot eigenlijk allemaal leeft. Tot slot komen verschillende zuiveringssystemen voor restvloeistof en waswater in beeld. De film is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=zQol1V9sqCk

Deze film is gemaakt door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen, Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Rivierenland, Scheldestromen, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijlanden, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Project Schone Bron, Drentse Aa

Nadere inlichtingen:
Marian van Dongen, Waterschap Hunze en Aa’s, 0598-693276
Yvonne Gooijer, CLM Onderzoek en Advies, 0345-470719

Download het persbericht Nieuwe film: Emissie…ook niet op het erf! (pdf)