Persbericht: Melkveehouders en akkerbouwers positief over teelt luzerne
11 december 2017

Luzerne is een gewas dat zowel melkveehouders als akkerbouwers prima in hun bouwplan kunnen opnemen. Puur luzerne of een mengteelt van gras-klaver-luzerne zijn teelten die ieder hun eigen mogelijkheden hebben. Dit blijkt uit praktijkonderzoek van CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Naturim met een groep melkveehouders en akkerbouwers in Brabant naar de mogelijkheden van luzerne.

Waarom luzerne?
Luzerne is een teelt die goed past in een duurzamere landbouw. Het is een gewas dat stikstof  vastlegt in de bodem, waar het vervolggewas van profiteert: mais heeft 7% meer opbrengst en gras 5%. Verder heeft het weinig last van ziekten en plagen en is het een extra gewas in de rotatie.

Het is een ‘rustgewas’ voor de bodem, omdat het het organische stofgehalte verhoogt en door de diepe beworteling ook de bodemstructuur verbetert.

Luzerne heeft een goede structuur en geeft daardoor een goede penswerking. Bovendien bevat het verschillende sporenelementen. Als eiwitgewas kan het een deel van het krachtvoer vervangen.

Last but not least draagt luzerne bij aan een versterking van de biodiversiteit, omdat een aantal soorten (wilde) bijen op de bloeiende luzerne vliegt. Luzerne wordt geadviseerd één maal per jaar tot bloei te laten komen om de hergroei te bevorderen. Om bijen nog meer te helpen kan bij iedere snede een strook luzerne ongemaaid blijven, zodat deze in bloei komt. 

Luzerne past in GLB
Als eiwitgewas telt luzerne ook mee voor de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Voor invulling van de verplichte 5% Ecologisch Aandachtsgebied telt luzerne mee met een factor 0,7. Nog een reden om luzerne te telen.

Teelt luzerne
Luzerne is een 3-jarig gewas, dat circa vier keer per jaar kan worden geoogst. Samen met de deelnemers hebben we een praktische en beknopte teelthandleiding opgesteld. Praktijkkennis is dus meegenomen. Ook zijn de voor- en nadelen van mais vergeleken met die van luzerne, veldbonen en soja. Het kale saldo van luzerne is lager dan van mais, maar daar staan voordelen voor met name de bodem tegenover. En dat is winst voor de langere termijn.

Luzerne wordt ook in combinatie met verschillende grassen en klavers geteeld. Dat vermindert de kans op onkruid en het gewas kan makkelijk worden ingekuild. In onze groep van deelnemers waren er verschillende akkerbouwers die hun luzerne leverden aan melkveehouders in de buurt. Luzerne is een gewas dat verbindt.

Lees of download:

De informatie is tot stand gekomen door:
Het project ‘Luzerne, een teelt goed voor boer, bodem en biodiversiteit’ van het CLM in samenwerking met Naturim en werd gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, Triodos Foundation en het Landbouw Innovatie Fonds.

Het project ‘Eiwitgewassen en een groener GLB: samen goed voor boer en bij’ van CLM en ZLTO. Het project werd gefinancierd door provincie Brabant.