Persbericht: Film vestigt aandacht op ondergrondverdichting
07 september 2015

Verdichting van de bodem is een onderschat probleem in de landbouw. Onder de ploegdiepte is het probleem vrijwel onomkeerbaar. Daarom lanceren CLM, Alterra, IPO en Rijkswaterstaat deze week een film. Tijdens een alledaags gesprek tussen boer en adviseur komen gevolgen en oplossingen in beeld.

Bijna 50% van de ondergrond in de landbouw overschrijdt het niveau van kritische dichtheid bleek tijdens veldonderzoek. Het gaat dan om de ploegzool en dieper. Ondergrondverdichting is onomkeerbaar. De diepte maakt het lastig om ondergrondverdichting op te heffen zonder dat de structuur instabiel wordt en opnieuw verdicht. Dit leidt tot opbrengstderving door nat- en droogteschade, kwaliteitsverlies en verminderde infiltratie van water in de bodem. Aandacht voor het voorkomen van ondergrondverdichting is dus noodzakelijk.

Het Interprovinciaal Overleg Bodem en Rijkswaterstaat zijn opdrachtgevers van het Prisma-project waarin onderzoek en communicatie plaats vindt over ondergrondverdichting door CLM en Alterra. Eerdere resultaten van het project zijn een risicokaart voor ondergrondverdichting, een bevestiging van de aanwezigheid daarvan in het veld en de onbekendheid van het probleem bij boeren en andere belanghebbenden als waterschappen en natuurbeheerders. Hieruit bleek dat meer aandacht nodig is voor de gevolgen van ondergrondverdichting en praktische maatregelen ter voorkoming ervan. De film brengt de noodzaak in beeld voor de oogst, bodemstructuur en berijdbaarheid en toont oplossingen.

Meer informatie over het Prisma-onderzoek
Film: https://youtu.be/mnOMQ3bfyKQ

Rapport, factsheets:
http://bodemacademie.nl/gevolgen-en-oplossingen-voor-ondergrondverdichting-vastgelegd-in-factsheets/

Nadere inlichtingen:
Anneloes Visser, avisser@clm.nl / 0345-470763 (0345-470700)