Persbericht: Eerste internationale tool gelanceerd voor biodiversiteit in de landbouw
02 juni 2016

Van en voor alliantie van voedingsindustrie en retail

Deze week lanceert de Cool Farm Alliance de eerste breed ondersteunde internationale tool voor biodiversiteit in de landbouw, in samenwerking met CLM en University of Cambridge. Met deze tool kunnen boeren hun inzet voor biodiversiteit zichtbaar maken en vergelijken. Voedingsbedrijven kunnen met deze tool hun duurzaamheidsprogramma uitbreiden en biodiversiteit onder hun leveranciers stimuleren.

De tool is een tweede module in de Cool Farm Tool, die ook de carbon-footprint bij de boer meet. Later dit jaar wordt ook een module voor de waterfootprint gelanceerd. Leden van de Cool Farm Alliance zijn onder meer Unilever, Heineken, Marks & Spencer, Tesco en McCain. De Cool Farm Tool is het eerste internationale, breed door de retail en voedingsindustrie ondersteunde instrument op boeren-bedrijfsniveau.

Met kruidenranden kunnen boeren nuttige insecten en vogels stimuleren. Foto: Henk Kloen

De tool is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met CLM, University of Cambridge en IT bedrijf Anthesis. De Gaia Biodiversiteitsmeetlat van CLM vormt de inspiratiebron, en is aangepast op toepassing in Noord-West Europa. Bovendien wegen maatregelen die wetenschappelijk onderzocht zijn en effectief blijken, zwaarder in de score. Voordeel van deze meetlat is de internationale toepassing en de mogelijkheid resultaten te combineren met tools voor klimaat en waterverbruik.

De Nederlandse Gaiameetlat blijft aantrekkelijk voor specifiek Nederlandse bedrijven. De vragenlijst is afgestemd op specifiek Nederlandse omstandigheden. Ook is er een aparte meetlat voor akkerbouw. Deze akkerbouwmeetlat levert ook concrete tips aan de akkerbouwer hoe hij biodiversiteit kan stimuleren.


Uitgebreide informatie over de tool is te vinden in de bijlage (bron: Newsbulletin Cool Farm Alliance)