Persbericht: Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat
31 januari 2017

Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers 

Beneden-Leeuwen – Deze week start veehouder Henk Hoefnagel de aanplant van 5 ha bos. Hij versnippert straks het hout met drie doelen: strooisel voor een comfortabele koeienstal, een betere bodem en een klimaatneutraal bedrijf. De eerste bomen gaan 4 februari de grond in. 

Elzen planten
Veehouder Henk Hoefnagel pacht 5 hectare bosgrond op zijn bedrijf de Henricushoeve waar een herplantplicht op rust. Hij benaderde Probos en CLM om hem te helpen. "Ik ben boer, geen boswachter, dus voor het planten van een bos heb ik wat hulp nodig". Probos heeft het beplantingsplan gemaakt, waarin zowel natuur als productiehout aandacht kregen. Elzen, wilgen en populieren moeten er komen, bomen die goed groeien op natte grond, snel groeien en waarvan de snippers goed als stalstrooisel kunnen dienen. De provincie Gelderland keurde het plan goed en ondersteunt het plan met een financiële bijdrage. 

Snippers in de stal
De bomen worden periodiek (elke 2 tot 8 jaar) afgezet. Na het afzetten kunnen de bomen vanuit de stobbe weer nieuwe stammen vormen. Dit is een moderne vorm van hakhout- of griendbeheer. Het hout dat uit het bos wordt geoogst wordt versnipperd. De snippers worden gebruikt als stalstrooisel in de compoststal van de Henricus Hoeve. De compost uit de stal levert vervolgens extra organische stof aan de gras- en akkerlanden van het bedrijf, waarmee extra koolstof wordt vastgelegd in de bodem. Dat levert bovendien een gezondere bodem op.

Naar een klimaatneutraal bedrijf
CLM rekent de koolstofbalans uit van de activiteiten. Hoefnagel wil de Henricus Hoeve klimaatneutraal maken. Met de oogst van hout voer je weliswaar koolstof af, maar de stobben en wortels van de bomen leggen CO₂ vast. Ook zorgt een hoger organische stofgehalte in de bodem ook voor vastlegging van koolstof. De ontwikkelingen hiervan worden de komende jaren nauwkeurig gevolgd. "Uit studies van Probos en Wageningen Universiteit blijkt dat de vraag naar biomassa en daarmee houtsnippers de komende decennia sterk toe neemt", aldus Martijn Boosten van Probos. Door de snippers lokaal in zijn eigen klimaatbos te telen wil Henk Hoefnagel zelfvoorzienend worden, zodat hij geen houtsnippers meer van derden hoeft aan te kopen. Dit scheelt bovendien transport van houtsnippers over lange afstanden. 

Toekomst
Henk Hoefnagel ziet bomen op het bedrijf als een ontwikkeling die in de toekomst heel normaal zal zijn. "Vijftien jaar geleden legde ik de eerste zonnepanelen op mijn dak. Collega’s verklaarden me toen voor gek; dat kon nooit uit. Maar ik wilde een duurzaam bedrijf en dat blijkt toch een hele goede keuze te zijn geweest. En zo zullen over 10-15 jaar bomen op het bedrijf heel normaal zijn."


Meer informatie of vragen

Informatie over het idee Bomen voor bodem en klimaat is te vinden in een korte film op youtube: http://bit.ly/2i9Jlbd. Neem voor meer informatie contact op met Erik van Well (evanwell@clm.nl, 0345-470756) of Martijn Boosten (martijn.boosten@probos.nl, 0317-466562). Het planten van bomen vindt plaats op zaterdag 4 februari van 10-13 uur in Beneden-Leeuwen op de hoek van de Kooistraat en de Geerstraat.