Persbericht: Biologisch scoort goed op klimaat
12 juni 2015

Nederlandse biologische melkveehouders en akker-bouwers werken klimaatvriendelijk en soms zelfs helemaal klimaatneutraal. Dat concluderen CLM en het Louis Bolk Instituut uit eigen modelberekeningen en op basis van wetenschappelijke artikelen. In de vergelijking nemen de onderzoekers ook de balans van organische stof in de bodem en verandering van landgebruik mee. Juist op die twee punten scoort de Nederlandse biologische landbouw goed. Lees alles op www.biologisch-klimaatneutraal.nl/news/19/63/Persbericht-Biologisch-scoort-goed-op-klimaat