Persbericht: 500ste Erfemissiescan Gewasbescherming gerealiseerd
25 februari 2016

Gisteren werd de 500ste Erfemissiescan Gewas-bescherming ingevuld door akkerbouwer Jan Groot uit Lelystad. De kersverse akkerbouwvoorzitter van LTO Nederland, Jaap van Wenum, feliciteerde Groot hiermee. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart brengen. Lees het volledige persbericht...