Particuliere grond als motor voor grondgebonden melkveehouderij
28 juni 2017

Met name grondgebonden melkveehouderij geniet een grote maatschappelijke waardering. Want melkveebdrijven met koeien in de wei dragen bij aan landschap en biodiversiteit. Er is ook veel aandacht voor de krimp van de veestapel en de 'landschapspijn' die burgers ervaren, in samenhang met de afschaffing van de melkquotering. Particuliere grondeigenaren zijn belangrijk in deze, zo betoogt Frits van der Schans in "De Landeigenaar".
Particuliere grondeigenaren kunnen zelfs als motor fungeren voor de grondgebonden melkveehouderij. CLM-adviseur Frits van der Schans geeft een toelichting.

Lees het artikel: Particuliere grond als motor voor grondgebonden melkveehouderij (pdf), in: De Landeigenaar, juni 2017.