Nieuw rapport over wilde zwijnen
29 juli 2015

Het rapport Wilde zwijnen op weg in Nederland geeft een analyse van de ontwikkeling in waardering, schade en risico’s van wilde zwijnen, met aanbevelingen voor beleid en uitvoering. Het is nu aan de betrokken partijen – waaronder provincies, terreinbeheerders, boeren en jagers - om dit op te pakken. De studie is verricht in opdracht van het Faunafonds. (Foto: Philippe Rouzet)
Lees en/of download het rapport: Wilde zwijnen op weg in Nederland (pdf)