Nieuw rapport: GLB kan groener
14 januari 2016

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan veel effectiever worden ingezet voor klimaat, bodem, water en biodiversiteit. Het onderzoek A strategy for a more sustainable agricultural sector beschrijft hoe het GLB in de toekomst kan worden vergroend. De conclusies zijn deels gebaseerd op input van twintig stakeholders en verschillende boeren uit het hele land.

Resultaat evaluatie
Dit onderzoek omvat een uitgebreide evaluatie van de impact van het huidige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid op de Nederlandse landbouwsector. Daarnaast geeft het weer op welke wijze het GLB meer effectief zou kunnen worden ingezet om ook in de toekomst een gezonde sector te garanderen. Zo blijkt dat er nog een flinke slag te maken is in het betrekken en enthousiasmeren van boeren. Ook zouden we nog eens kritisch moeten kijken naar het effect van de inkomenstoeslagen. Niet alleen beleids-experts, ook ondernemers betwijfelen of die toeslag wel het gewenste effect heeft. Een andere belangrijke conclusie van het rapport is dat de kracht van pijler 2 – ook wel bekend als het POP – wordt onderschat.

Meer info/downloads