Nieuw blog: Worden we de melkvee-industrie ingerommeld?
15 juli 2015

Het hing in de lucht. Op 2 juli heeft staatssecretaris Dijksma ingrijpende besluiten genomen over de groei van de melkveehouderij. Alle veehouders krijgen fosfaat-rechten; en als ze willen groeien moeten ze fosfaat-rechten kopen van veehouders die krimpen of stoppen. Intussen gaan de zuivelbedrijven de Kringloopwijzer invoeren. Daarmee krijgen zij inzicht in de fosfaat-stromen op melkveebedrijven en kunnen veehouders die fosfaat efficiënt benutten extra groeiruimte krijgen.
Lees de blog...