Nederlands bedrijfsleven zet zich steeds meer in voor natuur in Nederland
04 juni 2015

Het kabinet zet samen met het bedrijfsleven in op groene groei en een circulaire economie. Daarbij is het Nederlandse bedrijfsleven steeds vaker gericht op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Wat is de concrete betekenis hiervan voor de Nederlandse natuur? Doen bedrijven ook daadwerkelijk iets met natuur in Nederland? Om wat voor activiteiten gaat het dan en vanuit welke motieven doen ze dat? Met welke partijen werken ze samen? En, last but not least, wat voor natuur levert het uiteindelijk op?

In een onderzoek van Wageningen UR, waaraan CLM heeft meegewerkt, is onderzocht welke rol bedrijven (kunnen) spelen om natuur in Nederland te beschermen en te ontwikkelen. Daaruit blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven zich steeds meer inzet voor voor natuur in Nederland. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren: natuurontwikkeling op eigen bedrijfsterreinen, stimulering van biodiversiteit in de landbouwketen en sponsoring van natuurorganisaties. Deze trends ziet CLM in haar dagelijkse praktijk en zij faciliteert verschillende partijen die hiermee bezig zijn.

Dit past bij het concept van de energieke samenleving, waarin niet alleen de overheid maar ook andere maatschappelijke partijen, zoals het bedrijfsleven, zich verantwoordelijk en betrokken voelen voor natuur in Nederland.   

Lees of download de rapportage
Lees of download de bijlage bij de rapportage (geïnterviewden)

Meer inlichtingen bij Elisa de Lijster
T: 0345 47 07 22
E: edelijster@clm.nl