Ministerie onder de indruk van drukbezochte demo ‘bodem en techniek’
08 september 2014

Bij de opening liet Wilbert van Zeventer van het ministerie van I & M weten dat bodem en water een speerpunt is. Hij gaf aan dat maatwerk in het beleid, ook rond mineralen, mogelijk is. Er kunnen equivalente maatregelen voorgesteld worden, mits de milieudoelen gehaald worden en de uitvoering goed geborgd is.

De demo werd georganiseerd door het praktijknetwerk ’Hoge opbrengst en schoon water met grondige aanpak’ i.s.m. Schoon Water voor Brabant en van Beers Agro.

Het praktijknetwerk van 5 biologische en gangbare telers en leveranciers (Kverneland, Alliance, Agrometius, Soiltech en DLV Plant) promoten gezamenlijk hun aanpak.

De praktijknetwerkdeelnemers combineerden technieken voor goed bodembeheer.
Een goede bodemkwaliteit heeft minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Wat de waterkwaliteit ten goede komt.

De bezoekers hadden veel belangstelling voor de demo’s in mais, suikerbieten en aardappelen.

Van Zeventer vond het een “geweldig goede middag” en beloofde hiervan verslag te doen binnen het ministerie.

Meer informatie over de demo en de foto’s: Anneloes Visser, avisser@clm.nl, 0345 470 763.

Het praktijknetwerk is een samenwerking van vijf telers en onderstaande organisaties: