Milieuwinst in aspergeteelt
13 april 2015

Samen met 5 Limburgse aspergetelers hebben CLM en DLV-Plant onderzocht hoe het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de aspergeteelt kan worden teruggedrongen. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Limburg in een Waardenetwerk voor Schoon Grondwater.
Artikel Nieuwe Oogst, 28 maart 2015 (PDF)
Aurora magazine voor aspergetelers, april 2015 (digitaal)