Melken zonder grenzen, chaos dreigt
12 november 2014

We krijgen veel meer koeien - er worden nu al stallen bijgebouwd - en dus ook veel meer mest, terwijl we nog steeds een mestoverschot hebben. Dat wordt alleen maar erger als je de vluchtroute van de mestverwerking aanbiedt. Aldus Wouter van der Weijden in Trouw, de Verdieping.
Lees het hele artikel: Melken zonder grenzen (pdf)