Loket Erfemissie Gewasbescherming verlengd
21 december 2017

Begin 2017 is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend. Uit de evaluatie van het eerste jaar blijkt dat er veel vragen leven over erfemissie, maar dat het Loket Erfemissie nog onvoldoende bekend is. In 2018 wordt het Loket Erfemissie daarom voortgezet en breder bekend gemaakt. Lees het gehele bericht.