Kringloopwijzer (nog) niet geschikt als beleidsinstrument
17 juni 2016

In opdracht van NZO en Natuur&Milieu hebben LBI en CLM vorig jaar de KLW beoordeeld. De conclusies dat diverse rekenregels tekort schieten en dat de KLW prikkels geeft om te intensiveren en melkkoeien permanent op te stallen worden nu breed gedeeld, getuige dit artikel in Veeteelt. Daarmee staat de bruikbaarheid van de KLW binnen het stelsel van fosfaatrechten volledig ter discussie.
Lees het artikel: Kringloopwijzer schiet als beleidsinstrument nog tekort (pdf