Jumbo Supermarkten tekent Bee Deal met The Greenery en fruittelers
06 november 2015
Op de foto de ondertekening van Bee Deal 'Jumbo - The Greenery' op het Jumbo hoofdkantoor, door v.l.n.r.: Wim van de Wiel (Directeur Sourcing van The Greenery), Ton van den Hoek (Unit manager Vers van Jumbo Supermarkten) en Christ Spierings (senior-accountmanager van The Greenery, namens de telers)

Jumbo Supermarkten heeft op 5 november samen met The Greenery en zes fruittelers een bijzondere Bee Deal gesloten. In deze unieke ketenaanpak maken partijen gezamenlijke afspraken om de leefomgeving van de honing- en wilde bijen te verbeteren. Dat is hard nodig. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen cruciaal in onze voedselvoorziening. Maar de bijen hebben het moeilijk. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM daarom een groot aantal partijen samen gebracht in het ketenproject Bee Deals. De Bee Deal ‘Jumbo – The Greenery’ is een uniek voorbeeld van een gezamenlijke ketenaanpak.

Bee Deal Jumbo – The Greenery
De ondertekening van de Bee Deal tussen Jumbo Supermarkten, The Greenery en de fruittelers vond plaats donderdag 5 november op het Jumbo hoofdkantoor. Doel van deze Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen op de fruitteeltbedrijven is verbeterd. De fruittelers leveren allerlei soorten fruit, van frambozen tot peren aan The Greenery. Dit fruit ligt bij Jumbo in de schappen van de supermarkt. De supermarktketen is van mening dat via deze gezamenlijke ketenaanpak het een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de bij. Met deze ondertekening leggen de deelnemende partijen de afspraken vast en krijgen zij symbolisch een blije bij uitgereikt.

Bloemrijke kruidenrand fruitteler Elenbaas, deelnemer van de Bee Deals

Bijenacties
Op de bedrijven van de deelnemende telers worden aardbeien, frambozen, peren, appels en pruimen geteeld en voor de bestuiving worden bijen ingezet. Veel van de telers zijn zelf imker of zetten imkers met hun bijenvolken in voor de bestuiving. Telers zorgen voor extra voedsel voor de bijen langs de randen van hun percelen door kruidenrijke en bloemrijke mengsels in te zaaien. Ook voor de wilde bij wordt gezorgd. Zo hebben meerdere telers bijenhotels opgehangen waar de wilde bijen in de winter kunnen overwinteren. Ook passen de telers het middelgebruik en schema aan, door bijv. ‘s avonds te spuiten wanneer de bijen alweer in de kast of in hun holletje zitten.

Op www.beedeals.nl staan allerlei toolkaarten voor telers en burgers met tips voor Goede Bijen Praktijken. Jumbo Supermarkten en The Greenery voeren een gezamenlijke bewustwordingscampagne om het belang van de principes van Goede Bijen Praktijken bekendheid te geven. Ze maken hierbij als illustratie gebruik van de acties van de deelnemende telers, inclusief beeldmateriaal.

Project Bee Deals
In het landelijke ketenproject Bee Deals hebben Jumbo Supermarkten, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Brabant Water, samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Rijnland en de Triodos Foundation een driejarig traject uitgestippeld voor verbetering van de leefomgeving van bijen. In het project dagen de partijen elkaar en hun buren uit om afspraken te maken over bijvriendelijke maatregelen. Bee Deals wordt gefaciliteerd door CLM en Food4Bees. Zij zorgen voor begeleiding in de uitvoering van de maatregelen door partners, werving van telers en de communicatie onderling en extern.


Meer info
Eric Hees (CLM), 06 15 47 39 68
ehees@clm.nl