Grondgebonden melkveehouderij
12 maart 2015

De afgelopen maanden heeft CLM gewerkt aan mogelijke criteria voor een grondgebonden melkveehouderij. Daarnaast toonden diverse partijen belangstelling in de inhoudelijke kennis van CLM ten behoeve van de AMvB Grondgebonden Melkveehouderij. Een groot deel van de door CLM verstrekte informatie is samengevat in een presentatie

Deze presentatie is door iedereen vrij te gebruiken en voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Frits van der Schans (fvanderschans@clm.nl - 06 4028 1742). 

Lees hier het gehele artikel